Panasonic

P7-115L

ชนิด : แบตเตอรี่น้ำ

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 70

ขนาด : ใช้สำหรับรถกระบะ 2.0-2.5 CC.

46B24R-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : -

46B24L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : ใช้สำหรับรถเก๋ง 1.3 - 2.0 CC.

38B19L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 9

แอมป์ : 35

ขนาด : L 18.7 x W 12.8 x H 22.7 cm.

P7-115R

ชนิด : แบตเตอรี่น้ำ

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 70

ขนาด : ใช้สำหรับรถกระบะ 2.0-2.5 CC.

65D26L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 65

ขนาด : L 26 x W 17.3 x H 22.5 cm.

105D31L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 90

ขนาด : L 30.5 x W 17.3 x H 22.6 cm.

65D26R-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 11

แอมป์ : 65

ขนาด : L 26 x W 17.3 x H 22.5 cm.

105D31R-MF

ชนิด : แบตเตอรี่กึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 90

ขนาด : L 30.5 x W 17.3 x H 22.6 cm.