GS Battery

Double Lid D120 95D31R-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 85

ขนาด : L 30.5 x W 17.3 x H 22.6 cm.

46B24R-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

ขนาด : L 23.8 x W12.9 x H22.5 cm.

G120 L

ชนิด : แบตเตอรี่น้ำ

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 85

ขนาด : L 24.6 x W 17.6 x H 18.9 cm.

Double Lid D120 95D31L-MF

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 85

ขนาด : L 30.5 x W 17.3 x H 22.6 cm.

double Lid 46B24L-MF

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

ขนาด : L 24.6 x W 17.6 x H 18.9 cm.

Double LID 38B19L-MF

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : 19

แอมป์ : 35

ขนาด : L 35.4 x W 17.6 x H 18.9 cm.

Q-85

ชนิด : แบตเตอรี่กึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 15

แอมป์ : 65

ขนาด : L 27.8 x W 17.6 x H 18.9 cm.

38B19L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 9

แอมป์ : 35

ขนาด : L 19.7 x W 12.9 x H 22.7 cm.

46B24L-MF

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : 13

แอมป์ : 45

ขนาด : L 23.8 x W12.9 x H22.5 cm.

G120

ชนิด : แบตเตอรี่น้ำ

จำนวนแผ่น : 17

แอมป์ : 85

ขนาด : L 24.6 x W 17.6 x H 18.9 cm.