Bosch Battery

S5 DIN 45

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง (ขั้วจม)

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : สำหรับรถเก๋ง เครื่อง 1.5-1.8

S4 105D31 R

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 90

ขนาด : ใช้กับเครื่องยนต์ 2.5 - 3.0 cc.

S5 DIN 55L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง (ขั้วจม)

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 55

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 2.5 - 3.0 cc.

S4 65B24 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 52

ขนาด : ใช้กับรถเก๋ง เครื่อง 1.5 - 2.0 cc.

S4 42B20 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 38

ขนาด : ใช้กับรถเก๋ง เครื่อง 1.5 - 2.0 cc.