Amaron Battery

42B20 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 35

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 1.2 - 1.5 cc

55B24 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : ใช้กับรถเก๋ง เครื่อง 1.5 - 2.0 cc.

55B24 R

ชนิด : แบตเตอรี่กึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : ใช้กับรถเก๋ง เครื่อง 1.5 - 2.0 cc.

85D23 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 65

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 2.0 - 2.5 cc.

105D31 R

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 90

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 2.5 - 3.0 cc.

105D31 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 90

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 2.5 - 3.0 cc.

85D23 R

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 65

ขนาด : ใช้สำหรับเครื่องยนต์ 2.0 - 2.5 cc.