3K Battery

ACTIVE HIBRID 46B24 L

ชนิด : แบตเตอรี่น้ำ

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : ใช้สำหรับรถเก๋ง 1.5 - 2.0 cc.

ACTIVE HIBRID 46B24 R

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 45

ขนาด : ใช้สำหรับรถเก๋ง 1.5 - 2.0 cc.

Hibrid 145 R

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 85

ขนาด : ใช้สำหรับรถกระบะ 2.5 - 3.0 cc.

Hibrid 145 L

ชนิด : แบบกึ่งแห้ง

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 85

ขนาด : ใช้สำหรับรถกระบะ 2.5 - 3.0 cc.

N-200

ชนิด : แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 200

ขนาด : ใช้กับรถบรรทุกสิบล้อ รถโดยสารขนาดใหญ่ รถบัส รถทัวร์

N-150

ชนิด : แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 150

ขนาด : สำหรับรรทุกสิบล้อ

N-120

ชนิด : แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 120

ขนาด : ใช้สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ

N-100

ชนิด : แบตเตอรี่เติมน้ำกลั่น

จำนวนแผ่น : -

แอมป์ : 100

ขนาด : ใช้สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ

VS120 R

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 80

ขนาด : L 17.5 x W 30.4 x H20.cm

VS120 L

ชนิด : แบตเตอรี่แห้ง

จำนวนแผ่น : 16

แอมป์ : 80

ขนาด : L 17.5 x W 30.4 x H20.cm

Page 1 of 3123